Solceller och vindkraft

Är solceller ett miljövänligt energialternativ

Många tänker numera på att vara miljövänliga och att hitta miljövänliga alternativ. Något som inte alltid är enkelt då det finns en mängd saker att tänka på. Det är inte bara att tro på alla påståenden om hur något är miljövänligt. För det finns alltid en mängd faktorer att tänka på som man måste känna till. Annars kommer man absolut inte att veta om det man väljer är miljövänligt. Sedan finns det en faktor som alltid är svår att veta. Nämligen den miljöbaserade faktorn, en sak som är miljövänlig i ett land är det inte i ett annat. För det finns alltid skillnader som gör detta väldigt svårt att veta.

En sak kan vara miljövänlig i Sverige men inte i ett annat land och det omvända. Det beror nämligen på miljöbaserade faktorer. En sådan sak som en eldriven bil kan vara väldigt miljövänlig i Sverige, där elen produceras på ett miljövänligt sätt. Den kanske inte är lika miljövänlig i ett land där all el produceras av kolkraft. Något som man kanske inte tänker på då man tror att en elbil alltid är miljövänlig. En elbil är ett mer miljövänligt alternativ än en bensindriven bil. Det är de här faktorerna som försvårar valet av miljövänliga alternativ.

Är solceller ett miljövänligt energialternativ?

På frågan om solceller är ett miljövänligt energialternativ, är det tyvärr en fråga som är svår att besvara. För det finns en mängd faktorer att tänka på. Framförallt handlar det tyvärr om att det i Sverige beror på solen. Man kan nämligen inte jämföra solceller från ett land till ett annat. Sedan måste man också tänka på vilka energialternativ vi i Sverige har som saknats utomlands. Exempelvis använder vi oss av vattenkraft och kärnkraft i stor utsträckning.

Det betyder i sin tur att vår energi är relativt miljövänlig i jämförelse med andra länder. Framförallt i länder där man använder kolkraft. Solceller ger relativt samma effekt i Sverige som i många andra länder om man ser till helheten. Framförallt om man jämför med länder som har fler soltimmar än Sverige. När man tänker på om något är ett miljövänligt energialternativ måste man ta med hela kedjan för att räkna ut påverkan. Då ingår själva produktionen av solcellen och då är det mer effektivt med andra alternativ. Framförallt då vi i Sverige inte kan räkna med att nyttja solcellerna effektivt med den begränsade mängd soltimmar vi har att räkna med. Sedan skiljer sig detta från norr till söder då det är helt olika förutsättningar.

Ska jag skaffa solceller?

Att använda solceller kan vara ett alternativ. Här är det dock viktigt att man överväger vilka effekter det får för miljön och för en själv. Kommer solceller att minska dina kostnader eller blir det en investering som tar väldigt lång tid innan du får tillbaka investeringskostnaden. Något som är avgörande och framförallt måste du känna till om det faktiskt gör någon skillnad.

För om du inte har speciellt mycket sol kommer solcellerna inte producera speciellt mycket. Något som verkligen kan vara en nackdel och göra dem till enbart en kostnad.

Solcellsstöd

När du installerar solceller hemma har du rätt till solcellsstöd. Detta är ett bidrag som regeringen har valt att dela ut till privatpersoner och företag. Pengarna delas ut ”så länge lagret räcker”, det är därför viktigt att agera snabbt när man installerat solceller.

Företag som ansöker om solcellsstöd måste ansöka innan projektet väl har påbörjats. För övriga sökanden gäller att ansöka om stöd ska ha kommit in inom sex månader. Det är länsstyrelsen som ansvarar för handläggningen och tar det slutgiltiga beslutet om stödet.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *